Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Gemensam syn på säkerheten hjälper

2016-09-30 Att ha gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten är minst lika viktigt som den fysiska säkerheten på en arbetsplats. Särskilt när det kommer nyaa sommarjobbare till arbetsplatsen är det viktigt att se till att även de får kunskap om de risker som finns.

» Läs mer om säkerhetskultur

Ta fram rutiner för hot och våld

2016-09-28 Läkare och lärare är några av de yrkesgrupper som riskerar att hamna i hotfulla och våldsamma situationer på sin arbetsplats. Det är viktigt att ha tydliga säkerhetsrutiner och ta fram handlingsplaner för hur man ska göra i hotfulla situationer. 

» Läs mer om hot och våld i arbetslivet

Det gäller för arbetstiden

2016-09-27. Arbetstidslagen innehåller regler om hur många timmar per vecka man får arbeta. I Sverige får arbetstiden i allmänhet inte vara mer än 40 timmar per vecka. Arbetstidslagen tar också upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser  man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

» Läs mer om arbetstid

Våga agera när någon dricker för mycket

2016-09-22 Det är viktigt att våga agera när man misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol. Var femte man och var tionde kvinna är riskkonsumenter av alkohol, och många av dem finns i arbetslivet.

» Läs mer om alkohol