Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Sämre arbetsmiljö för socialsekreterare

2016-10-19 Arbetsmiljön för socialsekreterare har försämrats krafigt under den senaste året, och det kan bland annat ha att göra med att yrket är så utsatt. Risken för hot och våld är stor och arbetsbelastningen är ofta hög.

» Läs mer om socialsekreterares arbetsmiljö

Det här gjorde du bra

2016-10-17 Både medarbetare och chefer vill ha återkoppling på hur de bidrar till verksamheten och hur de samarbetar med chefer och kolleger. Det är viktigt att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa.

» Läs mer om återkoppling

Om konflikter på jobbet

2016-10-14 Tidsoptimisten, smitaren och besserwissern är personlighetstyper som finns på många arbetsplatser. Att det uppstår konflikter på jobbet är inte så konstigt, och inte heller enbart negativt. Men det gäller att hantera dem rätt.

» Läs mer om konflikter på jobbet

Skyddsombudets uppdrag

2016-10-12 På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses. De fungerar som arbetstagarnas representant både för ordinarie och inhyrd personal. Skyddsombud har rätt att ta del av sådant som rör arbetsmiljön.

» Läs mer om skyddsombud