Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Hållbart arbetsliv

2016-10-24  Idag inleds den internationella arbetsmiljöveckan med temat Hållbart arbetsliv. Att fler arbetar längre är något som kommer att behövas när medellivslängden ökar. Det talas allt oftare om ett hållbart arbetsliv där fler ska orka jobba längre. 

» Läs mer om hållbart arbetsliv

Fallolyckor vanligt

2016-10-21 En tredjedel av de arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro är fallolyckor. Undersökningar visar att det är vanligt med olycksfall när man använder stegar. Det vanligaste är att stegen välter, glider på underlaget eller går sönder under användningen. 

» Läs mer om fallolyckor på arbetet

Sämre arbetsmiljö för socialsekreterare

2016-10-19 Arbetsmiljön för socialsekreterare har försämrats krafigt under den senaste året, och det kan bland annat ha att göra med att yrket är så utsatt. Risken för hot och våld är stor och arbetsbelastningen är ofta hög.

» Läs mer om socialsekreterares arbetsmiljö

Det här gjorde du bra

2016-10-17 Både medarbetare och chefer vill ha återkoppling på hur de bidrar till verksamheten och hur de samarbetar med chefer och kolleger. Det är viktigt att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa.

» Läs mer om återkoppling