Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Bussförares arbetsmiljö

2018-10-15 Bussföraryrket upplevs ibland som otryggt under sena turer. Samtidigt som föraren ska hålla tiden och köra säkert, finns det mycket runt omkring som inte går att påverka. 

» Läs mer om bussförares arbetsmiljö

Personlig assistent

2018-10-12 Det blir allt vanligare att ge vård och omsorg till människor i deras hem. Det försvårar för arbetsgivaren att kontrollera arbetsmiljön. Det är därför viktigt att den anställde rapporterar brister och risker till arbetsgivaren.

» Läs mer om arbetsmiljön för personliga assistenter

Sexuella trakasserier

2018-10-10 Det är abetsgivarens ansvar att ta reda på om det förekommer sexuella trakasserier och i så fall se till att de upphör. Det behövs ingen anmälan, utan det räcker med misstankar för att en utredning ska göras.

» Läs mer om sexuella trakasserier

En bra start på nytt jobb

2018-10-08 Introduktionen är ett bra tillfälle att ge den som är ny på arbetsplatsen kunskaper om företaget, arbetsplatsen, rutiner, arbetskamrater, vilka risker som finns i jobbet och hur riskerna kan undvikas.

» Läs mer om introduktion