Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Sextrakasserier på jobbet

2016-10-26 Sexuella trakasserier är ett dolt problem i arbetsmiljön. Besöksnäringen med bland annat hotell och restauranger är extra utsatta. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att utreda och vidta åtgärder.

» Läs mer om sexuella trakasserier

Hållbart arbetsliv

2016-10-24  Idag inleds den internationella arbetsmiljöveckan med temat Hållbart arbetsliv. Att fler arbetar längre är något som kommer att behövas när medellivslängden ökar. Det talas allt oftare om ett hållbart arbetsliv där fler ska orka jobba längre. 

» Läs mer om hållbart arbetsliv

Fallolyckor vanligt

2016-10-21 En tredjedel av de arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro är fallolyckor. Undersökningar visar att det är vanligt med olycksfall när man använder stegar. Det vanligaste är att stegen välter, glider på underlaget eller går sönder under användningen. 

» Läs mer om fallolyckor på arbetet

Sämre arbetsmiljö för socialsekreterare

2016-10-19 Arbetsmiljön för socialsekreterare har försämrats krafigt under den senaste året, och det kan bland annat ha att göra med att yrket är så utsatt. Risken för hot och våld är stor och arbetsbelastningen är ofta hög.

» Läs mer om socialsekreterares arbetsmiljö