Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Arbetsmiljön för uthyrda

2014-09-19 Bemanningsföretag och inhyrande företag har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, men huvudansvaret ligger på inhyraren. Bemanningsföretaget ska bland annat ge den inhyrde en bra introduktion och tydliga instruktioner om till exempel risker och personlig skyddsutrustning.

» Läs mer om arbetsmiljön inom bemanningsbranschen

Många risker i lantbrukarens vardag

2014-09-17 En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att risken för råka ut för arbetsolyckor är högre inom vissa yrken än andra. För de som arbetar inom lantbruket finns många riskfyllda arbetsuppgifter. Inte minst när det gäller arbetet med djur och maskiner.

» Läs mer om lantbrukares arbetsmiljö

Handtvätt inom vården

2014-09-15 De som arbetar inom vården utsätts ofta för smitta av olika slag. Det är viktigt att tvätta händerna för att skydda sig själv men även för att inte sprida smittan vidare vare sig till kollegor eller andra patienter. Amerikansk forskning visar att fler tvättar händerna när andra ser på.

» Läs mer om vårdbiträdens arbetsmiljö

Mer energi med pauser

2014-09-12 Se till att få lite vila mellan olika arbetsuppgifter. Lyft från stolen och lämna datorn och telefonen. Drick en kopp kaffe med kollegorna eller ta en kort promenad runt kvarteret för att få ny kraft till nästa uppgift.

» Läs mer om rast och paus