Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Effektivare möten

2018-02-23 På många arbetsplatser går mycket av tiden åt till möten. Möten är behövsn för att föra diskussioner, ta tillvara idéer och fatta beslut. Men ofta kan de effektiviseras.

» Läs mer om möten

Bra arbetsklimat lönar sig

2018-02-21 Chefer har en viktig roll i att skapa en rimlig arbetsbelastning och ett bra arbetsklimat. Att arbeta med de psykosociala frågorna kan upplevas som en utmaning, men det ger ofta stor utdelning.

» Läs mer om arbetsklimat

Ansvar för arbetsmiljön

2018-02-20 Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön, till exempel säkerhet och trivsel. Medarbetare som upptäcker brister i arbetsmiljön, både fysiska och sådant som mobbning eller stress, ska börja med att prata med sin närmaste chef.

» Läs mer om ansvar för arbetsmiljön

Tillfällig sömnbrist kan repareras

2018-02-16 Även om man ligger sömnlös en natt på grund av att man är stressad, uppjagad eller bekymrad över något är det inte farligt så länge man kan ta igen sömnen nästa natt. 

» Läs mer om sömn