Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Fullt upp i butiken

2017-11-24 Black Friday och fullt upp i butiken. Några saker i arbetsmiljön att vara uppmärksam på är stress, tunga lyft och ensidiga rörelser. Ptsotivt för butiksanställda är att yrket är så socialt.

» Läs mer om butiksanställdas arbetsmiljö

Graviditet och arbete

2017-11-23 När en person meddelar arbetsgivaren att hon är gravid ska arbetsgivaren genast göra en bedömning av arbetsplatsen för att se om det finns några särskilda risker. I så fall är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet efter den gravidas behov.

» Läs mer om graviditet och arbete

Rast är längre än paus

2017-11-20 Med rast menas ett längre avbrott när man kan lämna sitt jobb, till exempel lunchen. Pausen är ett kortare avbrott och räknas in i arbetstiden, till exempel kaffepaus eller toalettbesök.

» Läs mer om rast och paus

Motverka sexuella trakasserier

2017-11-15 Alla arbetsplatser ska arbeta för att sexuella trakasserier inte ska finnas där. Ett av de viktigaste sätten är att prata om frågan: att se till att alla på företaget vet vad som gäller och vad man ska göra om något ändå händer.

» Läs mer om sexuella trakasserier