Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Ta tillvara friskvården

2019-09-20 Friskvård är till för att må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion men även för massage och andra hälsoinsatser för anställda. 

» Läs mer om friskvård

Strategi för flexibelt arbete

2019-09-18 Olika personer kan behöva olika strategier för att klara av det flexibla arbetssättet. Tillsammans med närmaste chef kan man prata igenom förväntningar på arbetet och hitta lösningar tillsammans.

» Läs mer om gränslöst arbete

Höj brandsäkerheten

2019-09-16 Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand. Det gäller alla företag och organisationer, oavsett storlek. Har ni brandfarliga varor finns särskilda regler.

» Läs mer om brandsäkerhet

Vad är skyddsombud

2019-09-13  Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant och ska bevaka att arbetsmiljön är fri från risker.

» Läs mer om skyddsombud