Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

En plan för kriser

2017-05-23 När en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen är det kris. Alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha beredskap och rutiner för krisstöd. Det är viktigt att i gå igenom rutinerna så att alla vet vad som gäller.

» Läs mer om krishantering

Alkohol på jobb-picknick?

2017-05-22 Att ta med alkohol på picknicken med jobbet är inget självklart beslut. Även om det är trevligt för många kan det ställa till problem för andra. Många av storkonsumenterna av alkohol finns i arbetslivet.

» Läs mer om alkohol

Återkoppling gör arbetet roligare

2017-05-19 Både medarbetare och chefer vill ha återkoppling på sitt arbete. Det är viktigt att känna sig sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa.

» Läs mer om återkoppling

Musik kan vara buller

2017-05-17 Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara svaga ljud som bara är störande eller starka ljud som är skadliga för hörseln. I arbetslivet bullrar det från maskiner och ventilation, men även musik och prat kan störa.

» Läs mer om riskerna med buller