Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Viktigt att anmäla tillbud

2016-04-29 En arbetsplatsolycka ska självklart anmälas, men för att förebygga att olyckor inträffar är det också viktig att anmäla ett tillbud. Som tillbud räknas en händelse som hade kunnat leda till en skada eller olycksfall, men som slutade väl.

» Läs mer om tillbud

Brandmän utsätts för risker på vägarna

2016-04-27 Många brandmän utsätts för risker när de arbetar vid olycksplatser på vägarna. Det är viktigt att ha ordentliga avspärrningar och skyddskläder för att skydda sig mot andra trafikanter.

» Läs mer om brandmäns arbetsmiljö

Arbetsmiljö för yrkesförare

2016-04-25 Det är vanligt att yrkesförare drabbas av skador i både nacke och rygg. För att förbättra deras arbetsmiljö hoppas fordonstillverkare att utveckling av bättre stolar, instrument och speglar ska förhindra skador.

» Läs mer om yrkesförares arbetsmiljö

Stress på arbetet vanligare

2016-04-22 Stress som har med arbetet att göra blir allt vanligare. För att förebygga stressrelaterade behöver man åtgärda det som orsakar stressen. Att titta på hur arbetet är organiserat, vilket stöd man kan få och skapa bra relationer är viktigt för att lyckas. 

» Läs mer om stress