Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Attraktiva kollektivavtal

2015-05-22 Tvisterna för att få kollektivavtal ökar, enligt tidningen Arbetet. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och fackliga organisationer. Det styr bland annat löner, förmåner och arbetstid.

» Läs mer om kollektivavtal

Deltidsarbete

2015-05-20 Allt fler män som jobbar i butik arbetar deltid. Den som arbetar deltid får inte bara sämre löneutveckling och pension utan har ofta sämre karriärmöjligheter. Ofta är deltiden inte frivillig, men den som har små barn har rätt att gå ned i tid.

» Läs mer om deltidsarbete

Mer jämställt på jobbet

2015-05-18 En kampanj för en mer jämställd byggbransch har inletts av Byggnads och Byggcheferna. Arbetslivet ska vara jämlikt för kvinnor och män inom alla yrken, och alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta förebyggande med jämställdhet.

» Läs mer om jämställdhet på jobbet

Skapa arbetsmiljöpolicy

2015-05-11 Alla företag ska ha en arbetsmiljöpolicy. Den innebär att man kommer överens om hur arbetsförhållandena ska se ut på sikt. Helst ska arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud diskutera fram policyn gemensamt. 

» Läs mer om arbetsmiljöpolicy