Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Skiftande arbetsmiljö

2018-09-24 Efterfrågan på inhyrd arbetskraft har ökat under senare år. Som uthyrd är det bra om man är flexibel. När man byter uppdrag kan arbetsmiljön förändras totalt från ena dagen till den andra.

» Läs mer om arbetsmiljön inom bemanningsbranschen

Se över risker för allergi

2018-09-21 Nästan halva befolkningen är allergisk eller överkänslig, ofta mot pollen, husdjur eller ämnen som nickel. Det är viktigt att allergifrågorna finns med i ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete på jobbet.

» Läs mer om allergier och överkänslighet

En bra start på nytt jobb

2018-09-19 Introduktionen är ett bra tillfälle att ge den som är ny på arbetsplatsen kunskaper om företaget, arbetsplatsen, rutiner, arbetskamrater, vilka risker som finns i jobbet och hur riskerna kan undvikas.

» Läs mer om introduktion

Arbete och utbrändhet

2018-09-17 Om man varit utsatt för stress under lång tid kan man drabbas av utmattningssyndrom, eller utbrändhet som det tidigare kallades. Ofta hänger det samman med arbetsmiljön, men det är sällan den enda orsaken.

» Läs mer om utmattningssyndrom