Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett dolt problem i arbetsmiljön. Det är också vanligt att problemen inte anmäls eftersom den som är utsatt tycker att det är pinsamt eller till och med lägger skulden för trakasserierna på sig själv.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och nedvärderande.

Upplever du något av följande, är du utsatt för sexuella trakasserier:

  • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
  • oönskad fysisk kontakt
  • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
  • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön du tillhör.

Det är den som blir utsatt som avgör om beteendet är ovälkommet eller ej. Sextrakasserier är ett brott.

Lagen om sexuella trakasserier har skärpts i omgångar. I dag har arbetsgivarna ett stort ansvar för att utreda sexuella trakasserier och vidta åtgärder. Det betyder att  arbetsgivaren ska ta reda på om det förekommer trakasserier och i så fall se till att de upphör. Den som anmäler arbetsgivaren får inte utsättas för hot eller bestraffningar.

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen på arbetsplatsen blir utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Det kan handla om en policy eller en beredskapsplan mot sexuella trakasserier. Dokumentet bör vara en del av företagets jämställdhetsplan.

Vart vänder jag mig?
Gör klart för den som trakasserar dig att det är obehagligt och ovälkommet och att det måste få ett slut. Det kan ske muntligt, skriftligt eller med hjälp av någon du har förtroende för. Om det inte hjälper, är det i första hand arbetsgivaren du ska vända dig till. Arbetsgivaren måste utreda fallet och sätta stopp för trakasserierna.

Om arbetsgivaren inte utreder saken, eller om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter hos din arbetsgivare, kan du gå vidare till ditt fackförbund. Kontakta då i första hand skyddsombudet på arbetsplatsen.

Såväl anställda som företagare kan ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen för råd och stöd.  Anmälan om trakasserier görs också till Diskrimineringsombudsmannen.

 


86% (av 115 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng