Hur mycket övertid är tillåten

Vem bär ansvar för att en anställd inte arbetar för mycket och hur mycket får man arbeta? Är det ok att ha hur mycket övertid som helst och om den anställde inte tycks förstå att det kan skada denne är det arbetsgivarens ansvar att sätta stopp? Kan man skriva bort arbetsgivarens ansvar i anställningsavtalet eller står lagen över?

En bra sammanställning över arbetstidslagen och vad som gäller kring arbetstid och övertid finns hos Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren har skyldighet att se till att antecknad övertid månadsvis sammanställs så att man har koll på hur mycket de anställda arbetar. Arbetsgivaren ska också ha kontroll över arbetsförhållandena på arbetsplatsen enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) samt om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Det finns med andra ord flera skäl för arbetsgivaren att kontrollera arbetstiden och arbetsbelastningen så att de inte leder till ohälsa.


60% (av 10 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng