Massage förvärrade besvär

En av mina kollegor har besvär med nacken och fick massage av en annan kollega under arbetstid. Den masserande kollegan har gått en kortkurs i massage. Efter massagen blev värken ännu värre med huvudvärk, dimsyn med mera. Detta resulterade i en veckas sjukskrivning efter läkar- och naprapatbesök. Hon har fortfarande värk och enligt naprapaten ska skadan liknas vid en whiplashskada. Kan detta klassas som arbetsskada?

Menar du att massagen skulle ha kunnat förorsaka de ökade besvären och att detta har skett under arbetstid med arbetsgivarens goda minne? En rad frågor uppstår. Först måste i så fall ett samband bevisas mellan massagen och skadan. Blev värken värre trots massagen eller på grund av den? Är det inte troligt att naprapaten sagt att symptomen liknar dem vid en whiplashskada? Att det skulle ha uppstått en skada liknande whiplashskada (pisksnärt-skada) av massage låter mindre troligt. Oavsett vilket så kan en arbetsskadeanmälan med gedigen utredning för bedömning ge svar på frågorna.

Varför har din kollega besvär med nacken? Finns det andra förhållanden på arbetsplatsen som kan förorsaka besvären och som det kan finnas skäl att utreda? Företagshälsovården kan hjälpa er med en sådan utredning. 


40% (av 5 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng