Måste man upprätta anhöriglista

Jag undrar om det finns några lagar eller regler som säger något om huruvida en arbetsplats ska ha någon sorts lista på anhöriga till de anställda ifall det skulle hända något.

Anhöriglista är ett bra exempel på en rutin som man kan skaffa sig inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Där står att man ska ha arbetsmiljörutiner (ett bestämt tillvägagångssätt till exempel om det händer något) men det finns inga krav på att man ska ha just en anhöriglista. Med tanke på Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) kan en anhöriglista vara en del av den lagstadgade beredskapen i kris, men några krav på just en lista uttalas inte heller här. Arbetsmiljölagen är sällan detaljerad på det sättet.


95% (av 24 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng