Vad ska det vara för temperatur i bilen

Jag undrar hur kallt det får vara i bilen som jag använder i arbetet? 

Man skiljer på temperaturer som innebär komfort för arbetstagaren, temperaturer som innebär nedsatt arbets- och koncentrations-förmåga och temperaturer som innebär skadlig belastning eller hälsofara. Hos Arbetsmiljöverket finns en temasida om temperatur i fordon. Där kan man bland annat läsa följande om lämpliga temperaturer:

När man börjar sitt arbete på morgonen bör temperaturen vid förarplatsen vara lägst +5 °C, mätt 5 cm ovan stolsdynan.

Om arbetet är svettdrivande, bör temperaturen vid förarplatsen vara lägst +5 °C även efter ett uppehåll. Det gäller till exempel vid vissa servicearbeten. Då bör man kunna sätta sig i en varm bil mellan de olika arbetsinsatserna.

Om man arbetar i fordonet hela tiden bör kupétemperaturen vara lägst +15 °C även då fordonet står stilla. Det gäller fordon som taxibilar, långtradare, bussar och lok.

Om man arbetar med annat än körning av fordonet längre än 10 minuter bör lufttemperaturen i kupén vara lägst +15 °C. Det kan till exempel gälla datorarbete.

Om det finns elektrisk stolsvärme kan rygg, stuss och ben värmas upp snabbare. Man kan då acceptera en lägre lufttemperatur.


100% (av 5 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng