Tema: undvik risker

Att undvika risker handlar om åtgärder både på organisationsnivå och individnivå. Det räcker till exempel inte att det finns tydliga säkerhetsinstruktioner om de anställda ändå inte använder rätt skyddsutrustning. 

Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade. 

Skyddsrond
Det finns flera sätt att undersöka arbetsmiljön för att se om den är bra eller om den behöver bli bättre. Skyddsrond är ett sätt. Syftet med skyddsronden är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet.

Tillbud
Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som tur var träffades ingen. 

Personlig skyddsutrustning
Med personlig skyddsutrustning menas utrustning man kan ha på sig, till exempel andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, hjälm och skyddskläder. 


92% (av 80 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng