Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Strategier för flexibelt arbete

2019-09-18 Olika personer kan behöva olika strategier för att klara av det flexibla arbetssättet. Tillsammans med närmaste chef kan man prata om vilka förväntningar som finns på arbetet och hitta lösningar tillsammans.

» Läs mer om gränslöst arbete

Höj brandsäkerheten

2019-09-16 Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand. Det gäller alla företag och organisationer, oavsett storlek. Har ni brandfarliga varor finns särskilda regler.

» Läs mer om brandsäkerhet

Vad är skyddsombud

2019-09-13  Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant och ska bevaka att arbetsmiljön är fri från risker.

» Läs mer om skyddsombud

Sotares arbetsmiljö

2019-09-11. Få sotare är kvinnor. För att locka fler kvinnor satsar branschen på bättre skyddsutrustning, separata omklädningsrum och anpassningar för att göra det enklare att jobba när man är gravid eller har små barn.

» Läs mer om sotares arbetsmiljö