Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Lärares arbetsmiljö

2021-10-20 Många lärare känner att de borde hjälpa eleverna mer än vad arbetstiden räcker till för. När kraven är höga måste det finnas bra stöd och tid för återhämtning för att man ska orka.

» Läs mer om lärares arbetsmiljö

Så påverkar belysningen

2021-10-18 Det finns ett nära samband mellan syn och arbetsställning. Är ljuset så dåligt att man inte ser ordentligt, kan det leda till en dålig arbetsställning vilket kan ge värk i axlar, nacke och huvud. 

» Läs mer om belysning i arbetslivet

Förväntningar på chefen

2021-10-14 Som chef krävs det att man har ett tydligt uppdrag och vet vilka förväntningar som ställs på arbetet. Det är viktigt att reda ut hur det ekonomiska ansvaret och befogenheterna ser ut.

» Läs mer om chefens arbetsmiljö

Psykisk ohälsa

2021-10-13 Arbetsmiljöverket släppte förra månaden sin rapport om abetsorsakade besvär. Många uppger att de är oroliga och har ångest på grund av jobbet, vanligast bland kvinnorna. 

» Läs mer om psykisk hälsa och ohälsa