Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Elevskyddsombudets roll

2019-08-19 Elevskyddsombudet ska tala om för skolans ledning vad eleverna tycker om arbetsmiljön. Från och med årskurs sju kan elever välja ett elevskyddsombud.

» Läs mer om elev- och studerandeskyddsombud

Höstterminen är här

2019-08-15 Många ärare känner sig förväntansfulla inför att möta eleverna igen vid skolstarten. Samtidigt kan det också finnas en oro över att det blir allt vanligare att de ifrågasätts av föräldrar. Stress och höga ljud påverkar också lärarnas arbetsmiljö.

» Läs mer om lärares arbetsmiljö

Risker med hög stress

2019-08-14 Stressen i arbetslivet har ökat och unga kvinnor står för den största ökningen. För att förebygga besvär och sjukdomar som har med stress att göra måste man ofta se över hur arbetet är organiserat.

» Läs mer om stress

Prata om alkoholvanor

2019-08-12 Det är viktigt att våga fråga om man misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol. Att någon dricker för mycket är ett arbetsmiljöproblem där chefen har ansvar att agera.

» Läs mer om alkohol och arbete