Hitta det du söker

Lärare Frisör Byggnadsarbetare Brandman Kock och kallskänka
Yrke: Lärare
Yrke: Frisör

Arbetsmiljön i vården

2018-11-6 Att ta hand om och vårda andra människor är ett stort ansvar som kräver engagemang. I kombination med oregelbundna arbetsuppgifter, högt tempo och hög arbetsbelastning kan det leda till stress. 

» Läs mer om om sjuksköterskors arbetsmiljö

Vad är elevskyddsombud

2018-11-14 Elevskyddsombud är representanter för eleverna på en skola och ska säga vad eleverna tycker om arbetsmiljön till skolans ledning och personal. Från och med årskurs sju kan eleverna utse ett elevskyddsombud. 

» Läs mer om elev- och studerandeskyddsombud

Hantera en kris på jobbet

2018-11-12 När en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen är det kris. Alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha beredskap och rutiner för krisstöd. Det är viktigt att i gå igenom rutinerna så att alla vet vad som gäller.

» Läs mer om krishantering

Sexuella trakasserier

2018-11-07 Det är arbetsgivarens ansvar att ta reda på om det förekommer sexuella trakasserier och i så fall se till att de upphör. Det räcker med misstankar för att en utredning ska göras.

» Läs mer om sexuella trakasserier