Brandsäkerhet

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand i arbetsmiljön. Det gäller alla företag och organisationer, oavsett hur små eller stora de är. På ett organiserat sätt ska arbetsgivaren planera, utbilda, kontrollera och följa upp att brandskyddet är bra.

Alla företag som hanterar brandfarliga varor ska se till att det finns en person på företaget med grundkunskaper om just brandfarliga varor. Arbetsgivaren måste också bedöma vilka särskilda risker som finns och se till att de åtgärdas.

Självklart ska det finnas utrustning för brandsläckning, men det är lika viktigt att medarbetarna utbildas i hur utrustningen ska användas. För större arbetsplatser och för arbetsplatser med särskilda risker ska man göra upp planer för hur man ska utrymma lokalerna om det skulle börja brinna.
 
Om en brand bryter ut ger myndigheten för samhällsskydd och beredskap följande råd:

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112 och var beredd att svara på:
          – om det finns människor som är instängda eller i annan fara
          – var det brinner (adress)
          – vem du är och varifrån du ringer.
  • Släck branden om det är möjligt.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i brandskyddet på din arbetsplats eller om du upptäcker en särskild brandrisk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i brandskyddsarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om brandskydd kan du kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


64% (av 166 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng