Återhämtning

Återhämtning och vila är avgörande för hälsan. Perioder med hög stress behöver följas av tillräckligt med tid för återhämtning. Får man bara ordentlig återhämtning behöver stressen inte vara negativ. Vila gör det möjligt att samla kraft och energi och ökar samtidigt kroppens reparationsförmåga. 

Återhämtning kan se ut på många olika sätt. Den kan också ta olika lång tid beroende på vilka påfrestningar man utsatts för. Sömn är det allra viktigaste. Får man för lite sömn försämras motståndskraften och det är lättare att bli sjuk. Men återhämtning behöver inte bara vara sömn och vila, utan kan även innebära att man motionerar eller kopplar av genom att umgås med familj och vänner. Sådant ger positiv energi och kan fungera som en buffert inför stressiga situationer. Regelbunden motion och bra mat har visat sig underlätta förmågan till återhämtning. 

Att kunna ta kortare pauser under arbetstiden för småprat med arbetskamraterna är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning på jobbet, särskilt när arbetet är intensivt och krävande. Matrasterna är också viktiga och bör ge möjlighet att samla nya krafter. Om man kan påverka sina arbetstider, och skapa balans mellan arbete och fritid så att det finns tid för återhämtning, ökar i allmänhet trivseln på jobbet.

Ansvar för arbetsmiljön
Arbetsgivaren måste regelbundet undersöka förhållandena på jobbet och bedöma riskerna för ohälsa. Han eller hon ska också lyssna på medarbetarna och vara lyhörd för hur de mår. Som anställd har du också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön.

Vart vänder jag mig?
Om du känner att stressen på jobbet blir för stor är det bra att prata med din chef. Om chefen inte försöker åtgärda problemen kan du vända dig till skyddsombudet. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund. Du kan också kontakta företagshälsovården eller en läkare.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att förebygga stress på arbetsplatsen. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


91% (av 95 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng