Belasta rätt

Belastningsbesvär är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i Sverige. Ofta beror belastningsskador på monotont arbete med ensidig belastning. Belastningsbesvär skulle kunna minska genom att fler följer arbetsmiljöreglerna och använder de tekniska lösningar som finns. Det är också bra att se över hur arbetet är organiserat.

Många arbetsskador beror på att man felbelastar kroppen. Felaktig lyftteknik, ensidigt arbete, dålig utrustning och felaktigt utformade arbetsplatser är bara några faktorer som kan orsaka problem. Kunskaperna om hur man utformar en ergonomiskt bra arbetsplats hos företagen varierar. Ofta är det först när något inträffar som åtgärder sätts in.

Ergonomi handlar om att anpassa jobbet efter människan – och inte tvärtom. Arbetsmiljön måste även anpassas till människors olika individuella behov. En stressig arbetsmiljö kan också göra att problemen förvärras. Arbete som är ensidigt upprepat eller starkt styrt sliter mycket på kroppen. Onödigt tröttande belastningar kan förebyggas genom arbetsväxling, arbetsrotation, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.

Tips för att belasta rätt

  • ha arbetsredskapen nära kroppen
  • variera arbetsställningen
  • ta korta pauser
  • stå gärna upp och prata i telefonen
  • stå upp under kafferasten
  • ha gärna skrivaren en bit bort så du tvingas att röra på dig
  • se över stolens och bordets funktioner utnyttja inställningsmöjligheterna.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.
Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


76% (av 94 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng