Belysning

Sedan länge vet vi att det finns en koppling mellan ljus och hälsa. Varannan svensk känner sig negativt påverkad av ljusbristen på vintern. Därför är det bra att ta minst en halvtimmes promenad på lunchen och även att tänka på belysningen i arbetsmiljön..

Det finns ett nära samband mellan syn och arbetsställning. Är ljuset så dåligt att man inte ser ordentligt, kan det leda till en dålig arbetsställning vilket kan ge värk i axlar, nacke och huvud. Det finns inga generella gränsvärden för belysning eftersom det behövs olika slags belysning för att utföra olika typer av arbeten.

Dagsljuset är grunden för kontorets belysning under den ljusa delen av året, och bidrar både till energibesparing och till att vi mår bra. Att sätta upp många lampor i taket behöver inte nödvändigtvis ge bättre belysning, eftersom man skuggar sig själv vid många arbetsmoment. Därför behövs också individuellt anpassade platsbelysningar. Vid bildskärmsarbete bör man undvika reflexer i bildskärmen från fönster och belysning.

På byggarbetsplatser, där förhållandena ständigt ändras, är det viktigt att belysningen hela tiden ses över och förändras. På större utomhusarbetsplatser, med ljuskällor monterade på höga master, är det lätt att bli bländad. Då får man montera belysningen så att man slipper ha den i blickriktningen. Vid exempelvis vägarbete och skogsarbete måste man ofta använda flyttbara lampor.

Vid starka och plötsliga ljusförändringar behöver ögat en viss tid på sig för att hinna anpassa sig. Därför kan det bli problem vid hastiga förflyttningar från en väl belyst plats till en mindre belyst. Det gäller till exempel på restauranger, där det ofta är stor ljusskillnad mellan kök och serveringslokal. Om det går ska man därför försöka ordna en mjuk övergång mellan de båda lokalerna.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i belysningen på din arbetsplats tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att utforma bra belysning. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om belysning på arbetsplatser, kontakta Arbetsmiljöverket.


62% (av 111 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng