Bildskärmar

Många upplever problem när de sitter länge framför datorn. Det kan röra sig om röda ögon, grusighetskänsla, huvudvärk och problem med rygg och axlar. Men besvären kan oftast försvinna med rätt åtgärder.

Om man exempelvis behöver luta sig fram för att kunna läsa ordentligt, kan det så småningom ge värk i rygg och nacke. De flesta anmälningar av arbetssjukdom från dem som arbetar med datorer gäller sådana besvär. Symptomen kan minskas med skarpare skärmar med rätt inställning, särskilt utprovade arbetsglasögon, andra ljusförhållanden och flytt av datorskärmen.

Arbetsgivaren ska erbjuda synundersökning för den som arbetar minst en timme om dagen vid bildskärm. Arbetsgivaren ska också bekosta särskilda arbetsanpassade glasögon om det behövs.

Bildskärmen ska vara lätt att läsa av, flimmerfri och ha tillräcklig kontrast. Texten på skärmen ska vara tillräckligt stor och ha tillräckligt radavstånd. Placera bildskärmen så att du ser bra. Pröva med skärmen påslagen och med en textstorlek som passar dig. Ett avstånd på cirka 50–80 centimeter mellan ögon och skärm brukar vara lagom.

Det får inte finnas störande reflexer eller bländningar. Är bildskärmen vänd mot ett fönster drar pupillen ihop sig på grund av ljuset från fönstret, samtidigt som ljuset på skärmen kräver öppnare pupiller. Då blir det mer ansträngande att läsa och man kan få besvär. Samma effekt kan en stark lampa i taket få. Tänk på att skärma av starka taklampor och vänd skärmen rätt.

Placering av skärm, tangentbord och stolshöjd ska kunna anpassas. Bildskärmens övre del bör vara i ögonhöjd. Vinkla bildskärmen så att du tittar vinkelrät mot skärmen.

Vart vänder jag mig?
Om du har problem med bildskärmsarbete på din arbetsplats, kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har fått besvär eller skador på grund av bildskärmsarbete på arbetsplatsen ska du meddela det till chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


78% (av 118 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng