Coachning

Efter att länge använts inom idrotten har coachning blivit en etablerad metod även inom arbetslivet. Coachning handlar om att underlätta en annan människas prestation, inlärning och utveckling. Det kan gälla konkreta prestationer, som att bli skickligare på att leda möten. Eller förändring av ett förhållningssätt, till exempel hur man bemöter personer som man har svårt att komma överens med.

Coachning kan vara såväl yrkesmässig som rent personlig. Inom arbetslivet är det vanligt med så kallad karriärcoachning då man arbetar med frågeställningar som gäller utvecklingen i den egna yrkesrollen. Coachningen kan antingen gälla karriären på den nuvarande arbetsplatsen eller vara inriktad på vad man behöver göra för att hitta ett nytt arbete, eller för att byta karriär helt. Det är också ganska vanligt att chefer på olika nivåer väljer att gå i coachning för att bli bättre ledare.

En coachningsprocess omfattar ett antal samtal. Coachen och klienten ska komma överens om vad samtalen ska handla om och sätta upp tydliga mål för vad de ska leda fram till. Det är vanligt med ett kortsiktigt mål för det enskilda mötet och ett mer långsiktigt mål för samtalsserien..

Genom frågor, uppgifter och olika verktyg hjälper en skickllig coach klienten att se sina egna möjligheter och fördjupa sitt lärande och sin utveckling inom den valda frågeställningen. För att leda till framgång och utveckling bör coachning vara frivillig eftersom det krävs både arbete och självreflektion från klientens sida.

Coach är ingen skyddad titel och det finns coacher med olika inriktningar. Olika företag har olika former av diplomering och certifiering av coacher. Det är bra att ta reda på vad det innebär hos olika företag. Om du är intresserad av att gå hos en coach kan du kontakta din närmaste chef. 


71% (av 7 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng