Fallolyckor

En tredjedel av de arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro är fallolyckor. Med fall menas att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar igenom eller faller till en lägre nivå.

Det är viktigt att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se till att det inte finns risk för fall. I så fall måste den risken åtgärdas. Underlag ska inte vara hala eller ojämna och det får inte ligga saker i vägen som man kan snubbla över. Om det behövs ska skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar sättas upp. Extra viktigt är det med skyddsanordningar om det finns hål och öppningar i golvet.

Vid takarbete ska skyddsräcke eller motsvarande skydd användas. Räcket kan sitta på takfoten eller på en ställning som slutar strax nedanför takfoten. Ibland ska säkerhetssele med lina användas som skydd istället för räcke.

Undersökningar visar att det är vanligt med olycksfall när man använder stegar. Det vanligaste är att stegen välter, glider på underlaget eller går sönder under användningen. När det gäller arbetsbockar är material- och konstruktionsfel en vanlig olycksorsak.

En stege står säkrast när den lutar cirka 75 grader. För att minska olycksrisken kan någon stå nedanför och hålla i stegen. Tänk på att inte placera stegen på hala eller ojämna underlag.

Vart vänder jag mig?
Om du upptäcker risk för fall på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har råkat ut för en fallolycka ska du tala om det för chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


68% (av 25 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng