Förlora jobbet

Att förlora arbetet är omvälvande, och det är inte ovanligt att uppsägningar eller varsel utlöser krisreaktioner. Jobbet står för så mycket, inte bara ekonomiskt. Det handlar om identitet, självförtroende och social tillhörighet.

Det är tungt att vänta på besked om man får behålla jobbet eller inte. Ett varsel om uppsägning på en arbetsplats väcker många tankar. För de som arbetar på en varslad arbetsplats kan vänteperioden vara betydligt jobbigare än när det väl kommer besked om vilka som måste gå.

Kriser brukar följa ett särskilt mönster med fyra faser, men det varierar hur lång tid de olika faserna tar. Första fasen är chock. Då är man inte särskilt mottaglig för information. Sedan följer reaktionsfasen, när alla frågor om uppsägningen och grubblerier över ekonomin dyker upp. Tredje fasen är bearbetningsfasen, där man börjar se mer konstruktivt på sin situation, till exempel genom att börja söka jobb. Sista fasen kallas nyorientering och innebär att man bearbetat händelsen och känner sig starkare.

Även om det kan vara svårt att inse till en början så innebär en kris ofta nya möjligheter. Det kanske blir möjligt att skola om sig eller söka nytt jobb. Många gånger är det förändringar som först kändes jobbiga som får oss att växa och upptäcka nya vägar framåt.

Vart vänder jag mig?
Det finns några saker du bör tänka på om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

  • Om du är intresserad av att jobba kvar på företaget – anmäl till din chef att du begär förtur till återanställning.
  • Finns ett kollektivavtal kan du tillsammans med chefen göra en anmälan till ett trygghetsråd (privat sektor) eller Trygghetsstiftelsen (statlig verksamhet).
  • Gå till arbetsförmedlingen. Du har rätt att söka jobb på arbetstid under uppsägningstiden.
  • Se till att du får ett tjänstgöringsbetyg.
  • Be din arbetsivare att fylla i ett digitalt intyg. Det behövs för att få a-kassa om du inte lyckats få ett nytt jobb.

Som företagare kan du vända dig till din arbetsgivarorganisation för att få hjälp med varsel och uppsägningar. 


62% (av 48 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng