Första hjälpen

Ring 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar sjukhusvård.

Första hjälpen innebär att ta hand om skadade eller akut sjuka personer. Det handlar om insatser som måste göras direkt när en person har skadats eller blivit akut sjuk. Exempel på första hjälpen är att hålla en person vid liv tills ambulansen kommer eller att minska skadorna genom att spola ögonen om någon fått stänk av ett frätande ämne. Till första hjälpen hör också att se till att den skadade eller sjuke kommer under vård.

Det ska redan i förväg vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen när det gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I vissa fall kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas som sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, konsulter och praktikanter.

Arbetsgivaren ska bedöma de risker som finns i verksamheten och se till att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. En beredskapsplan och anslag kan bland annat ge information om vem som ansvarar för första hjälpen-utrustningen, var utrustningen finns, vem som är speciellt utbildad i att ge första hjälpen och kontaktuppgifter till anhöriga. Utrustningen ska anpassas efter riskerna på arbetsplatsen och vara ordentligt skyltad och lättillgänglig. Det är också viktigt att se till att den är komplett och fungerar.

Företagshälsovården kan ofta hjälpa till med riskbedömning och planering av första hjälpen och krisstöd. Även sjukvården och räddningstjänsten kan vara till hjälp.

Inom skolan kan skolhälsovården anlitas.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


46% (av 30 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng