Friskvård

Friskvård är till för att må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. Allt fler arbetsplatser har tillgång till träningslokaler. Det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök. Somliga arbetsgivare erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid.

För arbetsgivaren – som betalar sjuklön och drabbas av minskad produktion när de anställda blir sjuka – är sådana investeringar ofta lönsamma.

För den enskilda personen innebär friskvård på fritiden kanske inga ekonomiska besparingar. Men den får oss att må bra, orka mer och leva längre. Studier visar också att träning ökar produktiviteten på jobbet.

Kosten och vikten spelar stor roll för hälsan. En mängd sjukdomar och besvär kan kopplas till mat, inklusive övervikt. För mycket fett, socker och salt är en av huvudorsakerna till hjärt-kärlsjukdom – som är de sjukdomar de flesta dör av i västvärlden.

Vart vänder jag mig?
Om du undrar över friskvårdsarbetet på din arbetsplats kontakta din närmaste chef. För att ta itu med din egen hälsa går det att vända sig till företagshälsovården, din vårdcentral eller till någon av alla de tränings- och hälsoorgansationer som finns.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i friskvårdsarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.


64% (av 185 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng