Hälsa

Hälsa kan betyda olika saker. Det handlar inte bara om att vara frisk utan också om att känna sig tillfreds. Många människor mår bra trots funktionsnedsättning eller sjukdom. Andra människor upplever motsatsen, det vill säga de mår dåligt även om de är fysiskt friska. Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.

Hälsan kan vara kopplad till arbetet. Faktorer i arbetsmiljön som kan påverka hälsan negativt är till exempel skador, för lite inflytande, nedskärningar, trakasserier, ensidiga rörelser, stress eller hot och våld

Sjukdomar och andra besvär är också starkt förknippade med vår livsstil. Även mat, sömn, motion, tobak, alkohol och andra droger har stor betydelse för den egna hälsan. Vissa saker kan man påverka själv. Kunskap om vad som påverkar hälsan kan sporra till förändring, både när det gäller livsstil och arbetsmiljö. Det som gör att en person mår bättre ger inte nödvändigtvis en annan person mer energi och välbefinnande. Det gäller att hitta de saker som är bra för ens egen hälsa och försöka påverka sådant som är möjligt att förändra.

Dagsljuset har stor betydelse för vår hälsa, och allra viktigast är morgonljuset. Genom att ta vara på det blir vi sömniga på kvällen. Den som inte får tillräckligt med dagsljus blir inte lika trött på kvällen. Dagsljus kan aldrig ersättas av el- eller LED-belysning hur bra den än är. Även den molnigaste novemberdag är det drygt 1 000 lux utomhus och bara omkring 300 lux inomhus.

Vart vänder jag mig?
Om du undrar över hälsoarbete och arbetsmiljö på din arbetsplats ska du kontakta din chef eller ditt skyddsombud om det finns. För att ta itu med din egen hälsa går det att vända sig till företagshälsovården, din vårdcentral eller till någon av alla de tränings- och hälsoorganisationer som finns.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.


70% (av 98 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng