Hot och våld

Hot och våld i arbetet är ett arbetsmiljöproblem som blivit större de senaste åren. Problemet är allvarligt med tanke på konsekvenserna.

De som utsätts för hot och våld drabbas ofta av någon fysisk skada och/eller psykiska besvär. Dessutom kan själva känslan av att man kan drabbas hot eller våld i sitt arbete skapa stress, rädsla och misstänksamhet.

Mest utsatta är de som hanterar pengar eller värdefulla varor, så som väktare och butiksanställda. Andra yrken med hög risk är de som kan komma i kontakt med aggressiva och provocerande människor. Då handlar det till exempel om sjukvårdspersonal, poliser och vårdare.Även anställda i kollektivtrafiken, omsorg, socialförvaltning och skola tillhör de grupper som har förhöjd risk att drabbas.

Det kan kännas svårt att göra något åt hot och våld eftersom det handlar om sådant som inte alltid går att styra. Men det går ändå att göra en hel del. Mycket handlar om förebyggande åtgärder och att tänka efter före. Det är exempelvis viktigt att ha tydliga säkerhetsrutiner och ta fram handlingsplaner för hur anställda ska göra i hotfulla situationer. Utbildning i kommunikation och bemötande mot en aggressiv eller provocerande person är ett annat exempel.

Ytterligare en åtgärd som kan minska risken för hot och våld är system för rapportering av incidenter. På så sätt kan man tydligt se vilka risker som finns och hur det fungerar att hantera dem. I vissa fall kan en konkret insats som att undvika ensamarbete få stor effekt för en säkrare arbetsmiljö.

Om olyckan ändå är framme, är det viktigt att det finns en tydlig plan för krishantering och omhändertagande av den eller de som har drabbats.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om du har blivit utsatt för och hot och våld i ditt arbete eller känner oro för att drabbas ska du tala med din närmaste chef. Om ingenting händer kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att förebygga hot och våld. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


80% (av 125 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng