Inomhusklimat

Inomhusklimatet på en arbetsplats påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö. Det påverkar också vår hälsa. Med inomhusklimat menas ofta hur kallt eller varmt det är inomhus. Det innefattar även luftfuktighet, luftföroreningar och ventilation.

Är inomhustemperaturen hög kan det göra att luften inte känns ren. Det gör också att ämnen från byggnadsmaterial och inredning avsöndras mer. Temperaturer över cirka 26 grader kan bidra till både trötthet och koncentrationssvårigheter.

Luftdrag uppfattas ofta som allmän kyla. Lufthastigheter lägre än 0,15-0,2 m/s brukar uppfattas som dragfria. Drag kan orsakas av kallras från fönster, kalla golv och väggar eller av ventilationssystemet. Det finns regler om att man ska försöka undvika drag.

Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Ventilation är ett sätt att hålla koncentrationen av luftföroreningarna på en acceptabel nivå. Hur kallt eller hur varmt det får vara på jobbet beror på vilken typ av arbete man har. Ett stillasittande arbete kräver högre temperatur än ett arbete där man rör sig mycket.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i inomhusklimatet på din arbetsplats tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


67% (av 61 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng