Introduktion

Hur en nyanställd tas emot på sin arbetsplats påverkar både arbetsprestation och arbetsglädje. En bra introduktion minskar också risken för att den som är ny skadar sig i jobbet. Statistik visar att nyanställda ofta drabbas av skador i arbetet.

De första dagarna på ett nytt jobb är de flesta upptagna med att lära känna sina nya arbetskamrater och prova på arbetsuppgifterna. Får man all information på en gång är det lätt att den glöms bort. Därför kan det vara bra att dela upp introduktionen i flera steg. 

Oftast är det den närmaste chefen som planerar och leder introduktionen. Det kan också vara bra att gå bredvid en erfaren kollega den första tiden för att få kunskap om arbetsteknik och vilka värderingar och rutiner som finns på arbetsplatsen.

Den anställde har rätt att få veta hur arbetet ska utföras och vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Innehållet kan se olika ut beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter.

Introduktionen är ett bra tillfälle att ge den som är ny på arbetsplatsen kunskaper om företaget, arbetsplatsen, rutiner, arbetskamrater, vilka risker som finns i jobbet och hur riskerna kan undvikas.

Introduktionen ska också omfatta information om vad man ska göra i en nödsituation och vem man kan kontakta om man undrar över något. På nästan alla arbetsplatser finns säkerhetsregler. De behövs bland annat för att skydda medarbetarna. Det är arbetsgivarens ansvar att berätta om reglerna och om vilka skyddsanordningar som finns. Sedan är det arbetstagarens skyldighet att följa reglerna och att använda skyddsanordningarna. Informationen bör finnas nedskriven så att det är möjligt att ta del av den vid ett senare tillfälle.

Här är en lista på vad som kan ingå i introduktion:

  • Välkomsthälsning och presentation för arbetskamraterna.
  • En rundvandring och visning av arbetsplatsen och personalutrymmen, nödutgångar, omklädningsrum, köksutrymmen med mera.
  • En genomgång av arbetsuppgifterna.
  • Fakta om företaget/organisationen. Hur är företaget organiserat, vilka mål har det och vilka arbetsmiljöregler gäller.
  • Information om anställningsavtal, arbetstider, tidrapportering, sjukfrånvaro, löneutbetalning och andra rutiner. Personalförmåner som friskvård och subventionerad lunch.
  • Olycksrisker i arbetet och hur de förebyggs. Skyddsutrustning, första hjälpen, brandutrustning, larmrutiner och så vidare.
  • Risker för arbetsskador, som tunga lyft, och hur de undviks.
  • Vilka som är fackliga företrädare, eventuella handledare, närmaste chefer och skyddsombud.
  • Manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet eller minskar risker.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


92% (av 124 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng