Kondition

Kondition handlar om kroppens förmåga att utföra ett långvarigt arbete. Kondition kallas även syreupptagningsförmåga och är ett mått på hur kroppen kan tillgodogöra sig det syre man andas in.

För att orka med sitt arbete och sin fritid behöver man god kondition. Att träna upp sin kondition innebär många vinster för kroppen. Hjärta, kärl, blodcirkulation och fettförbränning fungerar bättre och muskelstyrkan ökar. Även humöret blir bättre av regelbunden träning.

Regelbunden motion minskar risken att få sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, övervikt, hjärtinfarkt, bröst- och tjocktarmscancer, värk i leder och benskörhet. Fysisk aktivitet kan också lindra värk i leder och muskler, förhöjt blodtryck, oro och sömnsvårigheter.

Kondition är en färskvara. För att behålla sin kondition måste man träna regelbundet, och för att förbättra den måste man höja träningsnivån och utmana sig själv.

Det är aldrig för sent att träna upp sin kondition. Välj en motionsaktivitet som höjer pulsen. Det viktiga är inte vilken form man väljer utan att man motionerar regelbundet, helst några gånger i veckan. Om man är helt otränad kan man med fördel börja med korta raska promenader för att sedan successivt öka promenadtakten. Även sådant som trädgårdsarbete, snöskottning, dammsugning eller regelbunden cykling till jobbet är bra för konditionen.

För en del yrken är konditionen så viktig att det ingår regelbunden träning på arbetstid, för brandmän till exempel ingår det träning i varje arbetspass.

Vart vänder jag mig?
För att ta tag i din egen hälsa kan du vända dig till företagshälsovården, din vårdcentral eller till någon av alla de tränings- och hälsoorgansationer som finns. Du kan också höra efter hos din arbetsgivare om det finns möjlighet till bidrag för motionsaktiviteter eller möjlighet att träna på arbetstid.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i friskvårdsarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.


73% (av 634 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng