Ledarskap

Chefer har en viktig roll i organisationen, inte bara för resultat, ekonomi och produktivitet, utan även för stämningen på arbetsplatsen. Det sociala klimatet påverkas av chefernas handlingar och ledarstil.

En chef är utsedd av och representerar arbetsgivaren och har en formell och administrativ roll och funktion i organisationen. Den som är chef påverkar inte bara arbetstakten och hur arbetet utförs, utan kan också påverka medarbetarnas arbetsinsatser genom kritik, uppmuntran och belöningar.

En vanlig uppfattning är att man blir ledare genom sitt sätt att vara och förmågan att påverka andra. En bra ledare får medarbetarna att trivas och utvecklas på jobbet. En bra ledare behöver ha kunskap inom många områden.

Det gäller att ha kunskaper inom ekonomi, rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö och gruppsykologi som går att omsätta i den egna verksamheten. Dessutom behöver en bra ledare kunna ge feedback och stöd till enskilda medarbetare.

Kraven på chefer har ökat under senare år. Många arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor har tvingats till stora neddragningar. För många chefer har det inneburit ett större ansvarsområde och i många fall tyngre arbetsuppgifter.

Det är också en utsatt position att vara chef eller ledare eftersom ledarskapet är så viktigt för hur medarbetarna mår och organisationer fungerar.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö  ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt fackförbund. Många fackförbund organiserar chefer, några av dem är Ledarna och Unionen

Om du som medarbetare upptäcker en brist kan du kontakta ditt skyddsombud.
Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket.  I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


79% (av 54 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng