Likabehandling

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Det gör arbetsgivaren mer attraktiv för dem som söker jobb, och företaget blir mer attraktivt för kunder. Det ger också ett arbetsliv som tar tillvara alla människors kunskap och ser olikheter som en tillgång snarare än ett hinder.

Det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd. I diskrimineringslagen står det att alla arbetsplatser aktivt ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Det räcker alltså inte att ta itu med diskrimineringsproblem om de dyker upp, utan arbetsgivaren ska arbeta förebyggande mot diskriminering och för likabehandling. Förebyggande arbete kan till exempel vara:

  • att skriva en handlingsplan mot diskriminering
  • att skapa rutiner mot diskriminering och göra dem synliga
  • att informera nyanställda om arbetet mot diskriminering
  • att utbilda i diskrimineringsfrågor.

Alla  arbetsgivare har skyldighet att dokumentera att de jobbar aktivt med att förhindra diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Vem som helst kan anmäla till DO om man upplever att man har blivit diskriminerad. Om det visar sig att någon har blivit diskriminerad på jobbet är det arbetsgivaren som blir skadeståndsskyldig och inte den arbetskamrat som diskriminerat.

Vart vänder jag mig?
Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det kostar ingenting.

Det är viktigt att du som är är arbetsgivare har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte riskerar att diskriminera någon.


88% (av 147 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng