Livspussel

Livspussel är ett begrepp som används när man pratar om hur man ska pussla ihop livets alla delar. Ofta handlar det om att få tid för både arbete, familj och annat som man tycker är viktigt i livet.

Att få tid för familjen trots att man har ett arbete underlättas av att arbetsgivaren är positivt inställd till att kombinera jobb och familjeliv. Det kan handla om att ha flexibla arbetstider, att kunna jobba hemifrån ibland, att tilldelas lika roliga och ansvarsfulla arbetsuppgifter som kollegorna eller att det ska kännas okej att vara hemma med sjukt barn. Omvänt är det också viktigt att de arbetskamrater som inte har barn inte automatiskt förväntas ställa upp och exempelvis jobba under helger och i semestertider.

Möjligheten att kombinera jobb och familj har inte bara med arbetsgivaren att göra, utan handlar också om tillgången till barnomsorg, hur lång föräldraledigheten är och hur jämställda män och kvinnor är. Därför diskuteras ofta jämställdhetsfrågor i samband med livspusslet.

Ordet livspussel blev ett modeord i samband med att TCO lanserade en kampanj för att få ihop vardagen år 2002. Sedan dess har ordet använts flitigt inte minst i media.


82% (av 29 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng