Mångfald

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. En fördomsfull och diskriminerande arbetsplats kan få rekryteringsproblem.

Trakasserier, mobbning och dålig sammanhållning finns ofta jämsides med diskriminering och fördomar. Den som är fördomsfull har ofta dålig anpassningsförmåga och svårt att ta till sig nya idéer och lösningar. En snäv syn på människor och vad de förmår uträtta inverkar på hela verksamheten.

Vägen till en mångfaldsinriktad arbetsplats är inte alltid enkel. Alla har fördomar och många  arbetsgivare anställer medarbetare som de känner igen sig i. Till en början kan det vara rädslan för att bryta mot diskrimineringslagen som driver arbetsgivaren att öka mångfalden på arbetsplatsen.

Nästa steg kan vara att arbetsgivaren medvetet anställer personer ur nya grupper i samhället med insikten att de kan vara till nytta för verksamheten. Men det är inte säkert att arbetsgivaren lyckas ta till vara mervärdet av de nya medarbetarna. 

Det slutgiltiga steget är när arbetsgivaren tar tillvara varje medarbetares individuella mångfald. Det är ett långsiktigt arbete som kräver att alla medarbetare är med på tåget.

Vart vänder jag mig?
Om du känner dig diskriminerad på jobbet på grund av exempelvis kön eller kulturell bakgrund tala med din närmaste chef. Om ingenting händer kontakta ditt skyddsombud. Du kan också göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Som företagare kan du vända dig till din arbetsgivarorganisation för att få hjälp med mångfaldsarbetet.


81% (av 80 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng