Olycksfall

Varje år inträffar ett stort antal arbetsolyckor med svåra lidanden som följd. Många av olyckorna skulle kunna undvikas genom att företag och organisationer arbetade mer aktivt med att se över riskerna och använde skyddsutrustning.

Den vanligaste arbetsolyckan är att någon ramlar, antingen halkar eller snubblar eller faller från hög höjd. För att undvika den typen av olyckor är det viktigt att det finns halkskydd och att man har bra skor. Vid arbete på hög höjd ska det finnas skyddsräcken och man ska använda fallskydd.

Arbetsolyckor på grund av tunga lyft och överansträngning är också vanligt, inte minst inom vård och omsorg . För att undvika sådana olyckor behövs lyfthjälpmedel och utbildning i hur man ska lyfta.

Arbete vid maskiner av olika slag ligger bakom många olyckor. Det beror ofta på tekniska fel eller material som fastnar. Genom att se över riskerna och ha bra rutiner kan olyckor förhindras.

Andelen olyckor i samband med hot, våld eller rån har ökat de senaste åren. Fler nattöppna butiker och mer ensamarbete är två av orsakerna.

För att minska riskerna måste man gå igenom vilka risker som finns i arbetet och sedan se till att åtgärda dem. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är också viktigt att ha en fungerande krisberedskap så att man vet vad man ska göra om olyckan är framme.

För att få ett olycksfall godkänt som arbetsskada ska olyckan ha skett på arbetet. För det mesta omfattas även olycksfall under raster, tjänsteresor och vid utbildning.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


63% (av 69 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng