Ont i kroppen

Många människor arbetar dagligen i påfrestande arbetsställningar, och många av dem har också besvär med värk i kroppen.

Det finns ett tydligt samband mellan ont i kroppen och arbetsmiljö. Belastningsskador uppstår ofta i samband med tunga lyft, upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar. Högt arbetstempo och stress kan också bidra till att man får ont i kroppen. De som lyfter tungt eller står mycket i jobbet löper större risk att drabbas av artros. Artros är en vanlig ledsjukdom som drabbar cirka var fjärde person över 45 år i Sverige.

Ergonomi handlar om att anpassa jobbet efter människan – inte tvärtom. Och eftersom alla människor är olika måste arbetsmiljön anpassas efter varje enskild person.

Dubbelt så många kvinnor som män får ont i kroppen på jobbet. Huvudorsaken är att de har mer ensidiga arbetsuppgifter. Fler kvinnor än män uppger också att de inte själva kan bestämma sin arbetstakt. Att sakna kontroll över arbetet gör att belastningsskador lättare uppkommer.

För att undvika att få ont i kroppen krävs ordentliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och olika hjälpmedel i arbetet. Det är också viktigt att kunna anpassa arbetstempot efter sina egna förutsättningar och att träna upp kroppens muskler.

Egentligen finns det inga perfekta arbetsställningar. Därför ska man variera rörelserna så mycket det går, och gärna byta med varandra så att man inte gör samma sak hela dagen. Att lyssna på kroppen och att ta pauser är det bästa man kan göra för att förebygga värk. Att få in rörelse och variation under arbetsdagen är viktigt både om man sitter mycket och om man anstränger kroppen i jobbet.

Ansvar för arbetsmiljön
Arbetsgivaren ska ordna och utforma arbetsmiljön så att hälsofarliga och onödigt tröttande belastningar kan undvikas. Det finns många sätt att göra det.

Arbetstagarens ansvar är att följa arbetsgivarens instruktioner, använda de skyddsanordningar som finns och att göra sitt bästa för att undvika olycksfall eller onödigt tröttande fysiska belastningar.

Vart vänder jag mig?
Om du får värk i kroppen av arbetet ska du prata med din arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetet efter dina förutsättningar. Om ingenting händer kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Ofta kan företagshälsovården hjälpa till med rådgivning, och de kan också se till att du får medicinsk behandling om det behövs.               

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


77% (av 87 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng