Rökning

Rökare löper högre risk att få kroniska lungsjukdomar, ryggont, cancer i urinblåsan, hjärtinfarkt, tandlossning, slaganfall och en mängd andra mer eller mindre allvarliga sjukdomar.  Att utsättas för andras rök orsakar också ohälsa.

Nikotin är en drog som ger ett mycket starkt beroende som i styrka och återfallsrisk anses ligga i klass med kokain och heroin. Både nikotinberoende och nikotinabstinens räknas i dag som sjukdom. Nikotinberoende skapar inte bara ett starkt beroende utan ökar även risken att utveckla beroende av alkohol och andra droger.

Tobakslagen säger att alla arbetsplatser ska arbeta aktivt för att försöka minska risken för passiv rökning. Tobakslagen säger också att man inte får röka på restauranger, i offentliga lokaler, på skolgårdar eller i lokaler för barnomsorg eller sjukvård.

Det finns ingen lag om rökfri arbetstid, utan nuvarande lagstiftning fokuserar på anställdas rätt att slippa bli utsatta för passiv rökning på jobbet. Men på allt fler arbetsplatser runt om i landet bestäms att arbetstiden ska vara rökfri.

Det vanligaste argumentet för rökfri arbetstid är hälsoaspekten, både för rökarna och medarbetarna. Ett annat argument är ekonomin. Rökning kostar både individen och samhället stora pengar. För arbetsgivaren kostar det mer att ha en rökare anställd än en icke-rökare, eftersom rökare statistiskt sett har fler sjukdagar och tar fler pauser.

Vart vänder jag mig?
Om du störs av rökning på din arbetsplats kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du själv vill sluta röka kan det finnas hjälp att få hos den företagshälsovård som din arbetsgivare är ansluten till. Om ni inte har någon företagshälsovård kan du vända dig till din vårdcentral för hjälp och råd. Vårdcentralerna kan också tipsa dig om vart du kan vända sig för att få hjälp. Det finns även andra alternativ:

  • Tobaksfakta.se
    Här finns sluta-röka- och sluta-snusa-program att ladda hem. Här finns också kontaktuppgifter till tobaksavvänjare i hela landet.
  • Sluta-röka-linjen
    Öppet vardagar på kontorstid för alla som vill ha råd om tobaksstopp. Det går även att söka fakta på hemsidan och fylla i ett formulär för att bli uppringd av Sluta-röka-linjens tobaksavvänjare. Här kan även den som arbetar med tobaksprevention och/eller -avvänjning få handledningsstöd.

Om du som arbetsgivare vill arbeta med att skapa ett tobaksfritt arbetsliv har Folkhälsoinstiutet en skrift och ett enkätverktyg som kan användas som stöd i det arbetet. Tobaksfritt arbetsliv. Idéskrift för arbetsgivare 

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


64% (av 170 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng