Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett dolt problem i arbetsmiljön. Det är också vanligt att problemen inte anmäls eftersom den som är utsatt tycker att det är pinsamt eller till och med lägger skulden för trakasserierna på sig själv.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och ovälkomna.

Upplever du något av följande, är du utsatt för sexuella trakasserier:

  • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
  • oönskad fysisk kontakt
  • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
  • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön du tillhör.

Det är den som blir utsatt som avgör om beteendet är ovälkommet eller ej. Sextrakasserier är ett brott som kan polisanmälas. Men oavsett om det anmäls eller inte har arbetsivaren ansvar för att se till att det upphör.

Lagen om sexuella trakasserier har skärpts i omgångar. I dag har arbetsgivarna ett stort ansvar för att utreda sexuella trakasserier och vidta åtgärder. Det betyder att  arbetsgivaren ska ta reda på om det förekommer trakasserier och i så fall se till att de upphör. Det behövs ingen anmälan, utan arbetsgivaren ska utreda om något hänt även om det bara finns misstankar eller rykten.

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen på arbetsplatsen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Det kan handla om en policy eller en beredskapsplan mot sexuella trakasserier. Det är viktigt att alla känner till företagets policy. En del av det förebyggande arbetet kan vara att ta upp frågan på personalmöten för att kunna prata om vad som gäller och för att hålla frågan aktuell.

Vart vänder jag mig?
Gör klart för den som trakasserar dig att det är obehagligt och ovälkommet och att det måste få ett slut. Vänd dig också till din närmaste chef, som har skyldighet att utreda vad som hänt och sätta stopp för trakasserierna.

Om arbetsgivaren inte utreder saken, eller om det är arbetsgivaren som kränker, kan du gå vidare till ditt fackförbund. Kontakta då i första hand skyddsombudet på arbetsplatsen. Du kan också göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Både arbetsgivare och arbetstagare kan vända sig dit för att få råd och stöd.

Du som är chef kan ta hjälp av HR-avdelningen eller av Företagshälsovården för att få hjälp att utreda sexuella trakasserier. 

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


83% (av 580 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng