Arbetsglasögon

Att arbeta vid bildskärm är synkrävande. Bildskärmsarbete kan leda till ögonbesvär som sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Många får också huvudvärk och nackbesvär av att spänna sig och kisa. Därför hör syn och ergonomi ihop.

En bra arbetsställning, en flimmerfri skärm med bra kontrast och goda ljusförhållanden kan förbättra mycket för den som arbetar vid bildskärm. Men många gånger är det synfel som gör att man får besvär. Då kan bildskärmsglasögon vara en lösning på problemet. Det är vanliga glasögon som är speciellt utprovade och anpassade för att fungera optimalt när man arbetar vid datorn. Tidigare kallades de terminalglasögon.

Arbetstagare som arbetar minst en timme per dag framför bildskärm har rätt till en synundersökning som bekostas av arbetsgivaren. Om synundersökningen visar att man behöver särskilt anpassade arbetsglasögon ska man få sådana av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan sätta en kostnadsgräns för bågarna, men däremot inte för själva glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av glas som är nödvändiga. Bildskärmsglasögon är i likhet med andra arbetsglasögon ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren.

Att tänka på:

  • sitt eller stå 60-80 cm från skärmen
  • den översta textraden på skärmen ska vara omkring15-20 cm under ögonhöjd
  • se till att undvika störande reflexer i bildskärmen som gör att du sträcker och spänner dig.

Vart vänder jag mig?
Om du är i behov av bildskärmsglasögon ska du tala med din närmaste chef. Om ingenting händer kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att förbättra synförhållandena för arbetstagarna. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kan du kontakta Arbetsmiljöverket. Dit kan du även anmäla dåliga arbetsförhållanden. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


83% (av 547 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng