Ledighet

Att arbetstagare har rätt att vara lediga vid vissa tillfällen står i lagen. I kollektivavtalet kan det finnas överenskommelser om att vara ledig vid ytterligare tillfällen. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan också komma överens om ledighet av helt andra skäl.

Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Av dem har anställda rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti, om det inte finns särskilda skäl. Om man blir sjuk har man rätt att avbryta semestern och ta ut den senare. Om barnen blir sjuka kan man byta semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning.

Föräldrar har enligt lagen rätt att vara lediga från arbetet tills barnet är 1,5 år, och kan även vara lediga längre än så om de tar ut föräldrapenning. De har också rätt att arbeta deltid tills barnet fyller åtta år. Även när barnet är sjukt finns rätt till ledighet. Det kallas vård av barn (VAB) och kan överlåtas till en annan person än föräldern. Även om man behöver vårda en svårt sjuk vuxen anhörig får man ledigt från jobbet.

Om en nära anhörig dör kan arbetsgivaren bevilja permission, vilket är betald ledighet. Hur länge man får vara ledig står i kollektivavtalet. Har man inget kollektivavtal kan det finnas en policy kring detta på arbetsplatsen. Man kan också be sitt fackförbund att förhandla om permission för ens räkning.

Om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid kan man be om tjänstledigt, det vill säga ledigt utan betalning. Ibland kan det stå i kollektivavtalet att man har rätt till betald ledighet i samband med vissa typer av läkarbesök.

Den som vill studera har rätt att få tjänstledigt från sitt arbete. Studierna behöver inte vara kopplade till arbetet eller yrket.

Alla med politiska uppdrag i riksdag, kommun eller landsting har rätt till tjänstledigt för att kunna sköta sitt uppdrag. 

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
 
Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

70% (av 145 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng