Är luften på jobbet för torr?

Upplevelsen av torr luft beror inte alltid på låg luftfuktighet, utan kan även bero på till exempel höga föroreningshalter, dålig ventilation eller hög halt av damm i luften.

Arbetsmiljöverket har inga gränsvärden eller rekommendationer om hur låg eller hög luftfuktigheten bör vara på en arbetsplats. Regler om rumsklimat finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02.

Ofta varierar luftfuktigheten med utomhusluftens växlingar, och den varierar också över dygnet. För hög luftfuktighet är inte bra eftersom risken för tillväxt av mögel och dammkvalster ökar.

Mätningar av luftkvaliteten kan bli dyra och leder inte alltid till att man hittar orsaken till upplevelsen av dålig luft. Det gäller speciellt i kontorsmiljö, där halterna av luftföroreningar sällan når upp till några gränsvärden.

En möjlig väg att gå om man upplever att luften är dålig är att låta en skadeutredare med erfarenhet av sjuka hus gör en besiktning inklusive kontroll av ventilationen. En annan möjlighet är att vända sig till en arbetsmiljöingenjör vid företagshälsovården som kan hjälpa till med bedömningen.


41% (av 46 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng