Finns övningar för att undvika arbetsskador?

Jag går sista året på gymnasiet och studerar till fordonsmekaniker. Vi har projektarbeten vi ska jobba med och jag har valt att jobba med hur man undviker arbetsskador. Nu undrar jag om ni har någon information jag kan ta del av och någon mall över olika rörelser eller övningar man kan göra för att undvika skador?


För alla yrken som är fysiskt ansträngande är det viktigt att man håller sig allmänt i trim både vad gäller kondition, styrka och koordination. Det finns vissa arbetsrörelser som är särskilt ansträngande - du har nog redan känt av vilka det är. Det är till exempel så kallade under-upp-arbete då man arbetar med händerna över huvudet. Arbete i liggande ställning eller då man måste böja sig långt framåt och kanske till och med samtidigt i vriden ställning är andra exempel på särskilt ansträngande arbete. Även om man är i fysiskt bra trim kan man inte hålla på med sådant arbete en längre stund utan att ta paus för återhämtning. Återhämtningen kan ske när man utför annat arbete som inte anstränger samma muskelgrupper.

Det gäller alltså att se till att arbetet är så varierat som möjligt. Se till att hitta ett allsidigt träningsprogram som är roligt! Om det finns ett gym eller någon förening i närheten där man kan träffa träningskamrater så att träningen blir lustfylld är risken att lägga av mindre.

Det finns en övertro på att "särskilda övningar" förebygger skador. Variation i arbetet och att vara i allmänt gott fysiskt trim är viktigare!

85% (av 7 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng