Arbetsmiljöverket gör inspektion

Varje arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är trygg och säker. Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Kontrollen sker oftast genom en inspektion på arbetsplatsen.

Vilka arbetsplatser som ska kontrolleras väljs utifrån var arbetsmiljön kan tänkas vara sämst. Ofta väljer Arbetsmiljöverket ut en viss bransch där de tror att det inträffar mycket olyckor och många mår dåligt.

Arbetsmiljöverket brukar anmäla i förväg att de ska komma och göra en inspektion. Hur själva inspektionen går till beror förstås på vilken arbetsplats det är, men syftet är att kontrollera vilka risker som finns och se till att arbetsgivaren arbetar systematiskt med att förbättra miljön. Vid inspektionen brukar skyddsombudet eller någon företrädare för personalen vara med.

Om inspektören hittar några brister skickas ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren. Där uppmanas arbetsgivaren att först berätta hur bristerna ska rättas till och sedan redovisa hur man har gått tillväga.

Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket förbjuda den del av verksamheten som är farlig. Förbudet gäller tills arbetsgivaren följt kraven som ställts för att göra arbetsplatsen säker. Den som bryter mot förbudet kan straffas.

Vart vänder jag mig?
Du kan anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


80% (av 161 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng