Företagshälsovård

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.

Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården kan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, och även vid inköp av maskiner och utrustning.

Företagshälsovården kan hjälpa till med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. De kan också hjälpa till med rutiner för hur man fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt och hur kontakten med sjukskrivna ska skötas.

Det som gör företagshälsovården speciell är att det är en expertresurs där det jobbar personer med olika typer kunskap inom olika områden, som till exempel arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Det gör att man inte behöver vända sig till flera ställen för att få hjälp med arbetsmiljö och hälsa. Företagshälsovård kan antingen köpas in av företaget eller finnas som en egen enhet inom företaget. 

Vart vänder jag mig?
Om du inte mår bra och tror att din arbetsplats är orsaken kan du vända dig till din chef. Om arbetsplatsen är knuten till företagshälsovården kan du i vissa fall vända dig direkt till den. Om det är nödvändigt kan företagshälsovården skicka en remiss till den vanliga vården.

Som företagare kan du upphandla företagshälsovård som en extern tjänst eller inrätta en självständig enhet inom företaget. Frågor om företagshälsovård ska behandlas i skyddskommittén.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


58% (av 285 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng