Bilmekaniker och fordonstekniker

Arbetsmiljön i motorbranschen har förbättrats på senare år. Moderna verktyg, lokaler och hjälpmedel har ersatt tunga lyft och dålig arbetsmiljö. Men riskerna är fortfarande många, och därför är det viktigt med kunskap om hur man förebygger risker och undviker skador.

Många som arbetar i motorbranschen kommer i kontakt med kemikalier. På fordonsverkstäder finns risk för att exponeras för härdplaster vid arbetsmoment som till exempel bilplast- och bilglasarbete, kittning, limning, sprutmålning och när till exempel billack hettas upp. Heltäckande kläder, visir och god ventilation är bra förebyggande åtgärder.

Bilmekaniker kommer ofta i kontakt med oljor och starka rengöringsmedel, vilka kan förvärra och ge handeksem. Ta hand om huden genom att smörja in händerna med uppmjukande kräm före jobbet och på raster. Använd skyddshandskar så ofta det är möjligt.

För alla kemikalier som används på företaget ska det finnas säkerhetsdatablad där det framgår hur man ska skydda sig. Arbetsgivaren ska dessutom undersöka riskerna med att använda kemikalierna.

Många arbetsmoment inom motorbranschen innehåller tunga lyft, arbete i trånga utrymmen eller arbete med ryggen framåtböjd. Detta kan leda till smärta, värk eller stelhet i nedre delen av ryggen. Ibland strålar smärtan ut i benet. Tänk på använda de hjälpmedel som finns och byta arbetsställning ofta. Besvären kommer med åldern och därför är det viktigt att arbeta förebyggande redan när man är ung.

Många bilmekaniker och fordonstekniker utsätts för vibrationer i sitt arbete när de jobbar med verktyg och maskiner. Vibrationer kan ge både övergående och bestående besvär.

Andra vanliga problem och besvär:

  • Risk för explosion
  • Hörselskada och tinnitus
  • Vita fingrar och domningar

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: IF Metall

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarförbund: Motorbranschens arbetsgivarförbund (en del av Transportgruppen)

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


67% (av 143 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng