Byggnadsarbetare

Inom byggsektorn arbetar personer i alltifrån mycket små till mycket stora företag. Arbetsplatserna är tillfälliga och förhållandena förändras snabbt. Det gör att arbetsmiljöarbetet blir svårare.

Var tredje skada inom byggbranschen är en belastningsskada. Ont i kroppen är särskilt vanligt bland betongarbetare, plåtslagare, murare och målare. Byggnadsarbete är ofta tungt. Därför ska det finnas utrustning för att lyfta och transportera byggmaterial. Man ska också se till att maskiner och verktyg är ergonomiskt utformade. Något som är mycket viktigt är att kroppen får möjlighet att återhämta sig efter ansträngande arbete. Det tar ofta tid, särskilt om ansträngningen pågått länge.

Att ramla från hög höjd är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatser. För att minska risken för att ramla måste arbetsgivaren se över riskerna och sedan hitta åtgärder för att förhindra dem. Om det behövs, ska skyddsanordningar som räcken och arbetskorgar användas. Sådana anordningar brukar behövas när nivåskillnaden är två meter eller mer. Ibland är det svårt att använda räcken. Då får man i stället använda sig av till exempel säkerhetssele.

Många byggnadsarbetare utsätts för vibrationer i sitt arbete när de jobbar med verktyg och maskiner. Vibrationer kan ge både övergående och bestående besvär.

Pressade byggtider och bristande arbetsledning kan ge upphov till stress, vilket leder till ökad risk för olyckor. Att vara stressad under längre tid och att inte få möjlighet till återhämtning sliter på kroppen. Immunförsvaret kan försämras och långvarig stress kan också orsaka högt blodtryck, huvudvärk och värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar eller utmattningssyndrom.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan fackförbundet kontaktas.
Fackförbund: Byggnads

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Sveriges byggindustrier

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


71% (av 135 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng