Förskollärare och barnskötare

Många förskollärare och barnskötare har ont i kroppen på grund av påfrestande arbetsställningar. Stolar och bord som är anpassade efter barnen medför att personalen måste arbeta med böjda ryggar vilket sliter på kroppen och kan orsaka värk. Att personalen lyfter upp barnen till skötbordet är också påfrestande för kroppen. För att minska riskerna med att skadas eller få besvär kan utbildning i lyftteknik och anpassning av arbetsutrymmena vara nödvändigt. 

Buller och höga ljudnivåer är ett vanligt arbetsmiljöproblem i förskolan. Det kan bero på stora barngrupper och att barnen försöker överösta varandra för att höras. Slammer från stolar och bord kan också vara en bidragande orsak. Att vistas i bullriga miljöer kan leda till trötthet, stress, ljudkänslighet, hörselnedsättning och tinnitus.

Det finns mycket att göra för att minska bullret. Möbeltassar på bord och stolar är en billig och effektiv åtgärd. Med en ljudnivåvakt, en öronformad apparat som med färgade lysdioder visar ljudnivån, kan barnen själva se hur deras röster påverkar ljudet i rummet.

Det finns också pedagogiska sätt att sänka ljudnivån. Personalen kan uppmana barnen att tävla i tystnad – vem blir världsmästare i att stänga dörrar tyst?! En annan metod är att ägna sig åt barnen som pratar tystare, vilket visar att det inte lönar sig att prata högt för att få uppmärksamhet.

För mycket att göra och stress är vanligt i förskolan. Det beror många gånger på stora barngrupper och svårigheten att hitta vikarier. Långvarig stress kan orsaka högt blodtryck, huvudvärk, värk i axlar och nacke, problem med magen eller utmattningssyndrom. För att förebygga besvär är det viktigt med inflytande över det egna arbetet, stöd från omgivningen och återhämtning.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Lärarförbundet, Kommunal.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Arbetsgivarföreningen KFO, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Almega, Pacta

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen, förskollarare, barnskötare.


87% (av 342 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng