Lantbrukare

Att vara lantbrukare är att ha en ovanligt vacker arbetsmiljö. Många njuter av att få uppleva årstidsväxlingarna och att få arbeta nära djur och natur. Samtidigt är jord- och skogsbruket Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer tio till femton personer och tusentals skadas.

Flest olyckor sker vid arbete med djur och maskiner samt på grund av fall. Några förklaringar till de höga olyckstalen är brist på kunskap, ensamarbete och stress. Hälften av alla arbetsolyckor i jordbruket sker i samband med arbete med djur. Exempel på situationer där det sker många olyckor är när nötkreatur och hästar ska flyttas och behandlas. 

Lantbrukare kommer ofta i kontakt med farliga ämnen. Det kan vara allt från kemiska bekämpningsmedel till oljor, gaser, frätande syror, damm och mögel. Eftersom effekten av farliga ämnen kan komma långt senare är det viktigt med information om ämnet och hur man skyddar sig mot det.

Organiskt damm, som kommer från växter och djur, är en av de stora hälsoriskerna i lantbruksarbetet. Dammet innehåller farliga ämnen som vid inandning kan leda till influensaliknande sjukdomar och ge luftrörskatarr och hosta.

Lantbruksarbete sliter på kroppen. Tunga lyft, monotona arbetsuppgifter, vibrationer och buller från maskiner innebär risker för såväl värk i kroppen som hörselskador. Vibrationer från traktorer är en bidragande orsak till att många lantbrukare drabbas av ryggsjukdomar. Många av hälsoriskerna kan förebyggas genom att välja en bra arbetsmetod och moderna maskiner. Det är också viktigt att använda lämplig skyddsutrustning som till exempel hörselskydd, ögonskydd, andningsskydd och hjälm.

Det händer att lantbrukare som har djur utsätts för hot av aktivister. Enligt en undersöning gjord av LRF 2018 är var fjärde bonde rädd för att utsättas för hot eller övergrepp på grund av sitt yrke.

Ansvar för arbetsmiljön
Lantbrukaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på lantgården. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Lantbrukaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Lantbrukaren måste ta fram instruktioner för farliga arbetsuppgifter såsom arbete i silo, förflyttning av djur, arbete med maskiner, ensamarbete och hantering av farliga ämnen. Det kan också handla om instruktioner för att undvika värk i kroppen och andra hälsoproblem.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund:  Kommunal

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Gröna arbetsgivare

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


88% (av 59 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng