Maskinförare

Som maskinförare arbetar man antingen inom lantbruket, med jordbruks- och entreprenadmaskiner av olika slag eller som skogsmaskinförare, grävmaskinförare, kranförare eller maskinförare i gruva.

Som maskinförare behöver man ofta ha traktorkort. Man ska vara uppmärksam på omgivningen eftersom det ofta finns andra människor i närheten av maskinen.

Kranförare arbetar ofta på byggen inom industrin och i hamnar. Som kranförare måste man ha god syn och koordinationsförmåga och inte vara höjdrädd. Att lyfta tungt gods med kran kräver stor ansvarskänsla, koncentration och uppmärksamhet. Det är vanligt att manfår byta arbetsplats regelbundet.

I arbetet kan ingå att sköta maskinens underhåll och utföra enklare reparationer.

Att arbeta som maskinförare kan slita på kroppen. Enformiga arbetsuppgifter, vibrationer och höga ljudnivåer från maskinen kan innebära risker som värk i kroppen och hörselskador.
Som maskinförare arbetar man ibland ensam och det är viktigt tänka efter vilka riskerna kan vara.

Det är vanligt att maskinförare är egna företagare, men man kan också vara anställd av exempelvis bygg- och anläggningsföretag.

Resor och arbete på annan ort kan förekomma.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Kommunal

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.

 


47% (av 46 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng