Modell

En modell kan ha många olika uppdrag. Mannekänger visar kläder på modevisningar medan fotomodeller poserar i en studio eller i naturlig miljö för reklambilder eller reklamfilm. Konstnärsmodeller står modell för konstnärer. Ofta krävs en särskild ålder, längd och ett visst utseende för att arbeta som fotomodell, men ibland anlitas helt vanliga människor för modelluppdrag.

Stress i arbetsmiljön kan uppstå när arbetsdagarna är långa och tempot högt. Framför allt på modevisningar kan det bli hektiskt med snabba klädbyten och många omsminkningar.

Att hålla sig i trim är något de flesta fotomodeller måste tänka på. Träning är viktigt, och likaså att äta hälsosamt och sova ordentligt. Baksidan med att behöva tänka mycket på sitt utseende är att det kan vara mentalt slitsamt med stort fokus på det yttre. Modeller ska oftast vara mycket smala, vilket kan leda till ätstörningar.

Arbetstiderna är ofta oregelbunden, och förutom kvällar arbetar modeller i regel även på helger. Många jobb är säsongsbetonande eller sker utomlands. Mycket resor kan förekomma.

Modeller är ofta anslutna till en modellagentur och arbetar på frilansbasis. Att arbeta ensam kan ge stor frihet, men många saknar också gemenskapen man får av kollegor.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren (agenturen) som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i arbetsmiljö eller om det upptäcks en risk ska man tala med sin närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan man kontakta skyddsombudet. Finns det inget skyddsombud på arbetsplatsen kan man kontakta KYO – Konstmodellernas Yrkesorganisation, som är en ideell förening för yrkesverksamma konstmodeller.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


66% (av 21 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng