Musiker

Som musiker spelar man ett eller flera instrument eller sjunger. Yrket kan variera väldigt mycket, beroende på om man är solist eller spelar i en mindre eller större ensemble ellerorkester. En musiker kan också vara kompositör, arrangör, dirigent eller arbeta som lärare i musik.

Arbetstider och arbetstillfällen kan variera och ofta utförs en del av arbetet under kvällar och helger. Många musiker reser mycket och arbete på annan ort kan förekomma.

En musiker övar och repeterar ofta, och det upptar en stor del av arbetsdagen. Utöver yrkeskunskaperna ställs höga krav när det gäller rörelseprecision och uthållighet. God kondition är ofta en förutsättning.

Repetitionerna inför ett visst framträdande kan bli mycket intensiv. Inför premiärer gör sig premiärnerverna ofta påminda, och många upplever en stark anspänning och stress. Då är det viktigt att tänka extra på sömn och återhämtning. För mycket alkohol är ett problem som ofta hänger samman med stress, eftersom man dricker för att kunna koppla av. Men i själva verket blir återhämtningen sämre av alkohol, vilket skapar en ond cirkel.

Ljudnivåerna kan bli väldigt höga, så det är vanligt att musiker får problem med hörselskador, till exempel tinnitus. Även belastningsbesvär förekommer i branschen.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt  fackförbund. Fackförbund Musikerförbundet eller Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


71% (av 46 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng