Pilot

Fördelarna med pilotyrket är många: miljöombyten, positiv atmosfär mellan kollegor, stark yrkesstolthet och långa ledigheter mellan arbetspassen. Men självklart finns det också risker, allt från hot och våld, udda arbetstider, trångt och obekvämt till buller, mat och hälsa.

Sedan några år tillbaka har Sverige nya flygarbetstidsregler för piloter vilket har lett till långa arbetstider och många skiftscheman. Eftersom vår naturliga dygnsrytm är att vara aktiv på dagen och sova på natten uppstår rubbningar i kroppen när arbetstiden varierar. Skiftarbete kan leda till allt från sömnproblem, övervikt och mag- och tarmbesvär till cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Piloter som blir sjuka av nattarbete har enligt lagstiftningen rätt att erbjudas arbete på dagtid.

För en pilot är hälsan viktig och medicinska kontroller görs både vid själva anställningen och sedan med jämna mellanrum.

Piloter utsätts för så kallad kosmisk strålning. Alla människor utsätts för små mängder strålning i sitt dagliga liv – bland annat från berggrunden och solens aktivitet. Atmosfären skyddar mot solaktivitet och andra former av kosmisk strålning, men skyddet avtar på hög höjd. Strålningen är högre på hög höjd, och därför finns det gränsvärden för hur mycket strålning flygpersonal får utsättas för varje år. Dessa gränser är betydligt lägre än de som gäller för exempelvis personal i kärnkraftverk. Varje år ”loggas” stråldosen för alla anställda som flyger.

Det finns internationella regler om att gravida piloter inte ska arbeta längre än till 26:e veckan av graviditeten. Det är vanligt att flygpersonal erbjuds marktjänst så snart graviditeten blivit bekräftad.

Säkerheten är förstås A och O för piloter. Säkerhetsrutinerna har förändrats på flera sätt sedan attackerna mot World Trade Center. Dörren mellan kabinen och cockpit stängs igen innan planet lyfter och numera är piloterna helt avskärmade från kabinen. Andra exempel på hur piloter och passagerare skyddas mot risker är att piloterna som flyger tillsammans inte äter samma mat för att minska risken att båda blir magsjuka. Uniformerna ses också som personlig skyddsutrustning

Alkohol och droger kan innebära stora risker på alla arbetsplatser men är förstås extra riskabelt inom flyget. Numera har polisen tillstånd att göra nykterhetskontroller på piloter och kabinpersonalen. Syftet är att öka flygsäkerheten.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund. Fackförbund:  Svensk Pilotförening

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Svenska Flygbranschen (en del av Transportgruppen)

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


77% (av 84 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng