Socialsekreterare

Socialsekreterarnas arbetssituation kännetecknas av bland annat hög arbetsbelastning, situationer med hot och våld och hög personalomsättning.

Hög arbetsbelastningen är ett vanligt problem inom socialtjänsten, vilket kan upplevas påfrestande för de anställda. Prioriteringar kan vara en svår uppgift då verksamheten till stor del styrs av olika regler som ska följas. Stöd från erfarna socialsekreterare i svåra fall är ett sätt att minska stressen, liksom handledning för dem som är nya i yrket.

Socialsekreterare jobbar ofta i kontorsmiljö som kan vara utformad på olika sätt. På kontor är belastningsskador vanligt förekommande. För att förebygga belastningsskador är det viktigt att man variera arbetsställning och har rätt och anpassad kontorsutrustning.

Trakasserier och hot är ett vanligt arbetsmiljöproblem för socialsekreterare. De har en utsatt situation och är ofta ensamma med klienter. Det händer att klinenterna är drog- eller alkoholpåverkade. Det är därför viktigt att det finns rutiner och beredskap för hot- och våldssituationer, både på arbetetsplatsen,  vid resor och vid hembesök. Att se till att socialkontoren är välplanerade ur ett säkerhetsperspektiv är arbetsgivarens ansvar.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Akademikerförbundet SSR eller Vision 

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) eller Vårdföretagarna 

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


82% (av 28 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng