Svetsare

Svetsare råkar ut för fler arbetsskador än genomsnittet för alla anställda i Sverige. De allvarligaste riskerna är att andas in svetsrök, obekväma arbetsställningar, tungt arbete, vibrationer, buller, gnistor och att man tittar på ljusbågen. Genom att vara medveten om riskerna och känna till hur man arbetar säkert kan man minska risken att skadas i arbetet.

Bra utrustning är viktigt för att kunna jobba säkert. Svetsrobotar blir allt vanligare och gör att svetsaren slipper utsättas för farlig svetsrök. Självbländande svetsvisir minskar också riskerna för svetsrök eftersom man inte behöver lyfta på visiret när man svetsat klart. Ett punktutsug på svetspistolen som fångar in röken är ytterligare ett bra exempel på utrustning som gör arbetsmiljön hälsosammare för svetsaren.

Många svetsare får ont i kroppen, främst axlar, armar, höfter, ben, knän, fötter, rygg och nacke. Det är viktigt att svetsaren kan stå stadigt och upprätt och helst ska svetspunkten finnas rakt framför svetsaren. Man ska inte behöva lyfta svetspistolen över brösthöjd och inte heller böja sig ned för att nå. Det finns hjälpmedel som lägesställare och lyftbord som gör det lättare att arbeta i en bra arbetsställning. Bra belysning är också viktigt för arbetsställningen.

Hur arbetet är organiserat har betydelse för svetsarens belastning. Ensidigt arbete är ofta ett problem för de som svetsar stora serier av likartade produkter. Särskilt riskfyllt är det vid korta cykeltider, det vill säga den tid det tar att utföra en svetsning. Ett sätt att minska riskerna för belastningsskador kan vara att variera arbetsuppgifterna, öka cykeltiderna och ta tillräckligt många pauser.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Industrifacket metall (IF metall)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Teknikföretagen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


69% (av 53 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng