Tandläkare och tandvårdspersonal

Röntgen, vibrationer från borrar och härdplaster är risker i arbetsmiljön som tandvårdspersonal kommer i kontakt med varje dag.

När tandläkarna i mitten av 1990-talet slutade att fylla tänderna med amalgam och övergick till material som innehåller härdplaster, ökade antalet anmälda arbetsskador.

Överkänslighet mot härdplaster kan ge smärta och skador på fingertopparna. Det kan även påverka nerverna och ge en känsla av kyla och domning. För att skydda sig mot härdplaster ska man använda skyddsglasögon, visir, handsug och handskar. Handskarna ska bytas så fort man får ohärdad plast på dem, eftersom de bara hjälper en stund. Innan man börjar arbeta med härdplaster ska arbetsgivaren se till man får gå på läkarundersökning.

Arbete med vibrerande maskiner, till exempel borrar, kan leda till känsel- och cirkulationsstörningar i fingrar och händer. För att undvika skador kan de delar av maskinen som man håller i isoleras med plast eller gummi.

Röntgenstrålning ökar risken för cancer. Om man arbetar med röntgen varje dag är det därför viktigt att skydda sig. Personalen ska i första hand söka skydd bakom en vägg när patienten röntgas, eller se till att befinna sig minst två meter ifrån patient och röntgenapparat.

Arbetet vid tandläkarstolen är fysiskt tungt och samma rörelser upprepas gång på gång. Kroppens ansträngning kan jämföras med arbete som betongarbetare eller slaktare. För tandvårdspersonal är det oftast bättre att arbeta sittande än stående. Det ger bättre precision och stabilitet. Det är bra att försöka variera arbetsställningen så mycket det går och se till att ta korta pauser.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund:
Tjänstetandläkarna
Unionen (tandvårdspersonal inom den privata sektorn) http://www.unionen.se
Vision (anställda i kommun eller landsting samt privatanställda inom skola, vård och omsorg)
SRAT (tandhygienister)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation:
Vårdföretagarna 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)
Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Där kan du även anmäla dåliga arbetsförhållanden. I vissa fall gör de ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


85% (av 103 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng