Truckförare

Trucken är till stor hjälp på många arbetsplatser, men den är också en av de farligaste maskiner man kan arbeta med. Varje dag skadas flera personer i truckolyckor på jobbet.

Både truckföraren och personer i omgivningen behöver känna till vilka risker som finns när man använder truck. Bland de vanligare olyckorna är att föraren tappar kontroll över trucken och klämmer fötter och ben. Kollisioner med människor och material är andra risker. Om trucken används för att lyfta och flytta last kan det också hända olyckor där last faller ned på föraren.

Ibland förekommer långa arbetspass där föraren sitter i samma position under lång tid. Kanske måste hon eller han också vrida nacken för att se bra. Då finns det risk för skador i nacke, axlar och rygg.

Truckföraren kan göra flera saker för att minska risken för olyckor och värk i kroppen. Att använda bälte och skyddsskor är ett exempel. Ett annat är att inleda varje arbetspass med att föraren ställer in stol, reglage och ratt efter sin kropp. Att ta paus varje timme för att byta position är också bra. Viktigt är dessutom att föraren anpassar hastigheten till underlaget, omgivningen och lasten.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön, även vid användning av truckar. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren ska se till att truckförare får tillräckliga kunskaper för att kunna köra truck. Arbetsgivaren ansvarar också för att truckmiljön är säker. Dessutom måste arbetsgivaren ge föraren skriftligt tillstånd att köra truck.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen. 

43% (av 23 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng